Psykoterapi, dansterapi, handledning och utbildning

Monika Thelin - leg psykoterapeut, dansterapeut, lärare och coach

Mina tjänster

Modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag och en helhetssyn på människan. Samband och dynamisk rörelse mellan tanke, känsla och kropp.

Dansterapi - en konstnärlig terapiform som genom dans, rörelse och kommunikation ökar medvetenhet om kroppslig, emotionell och mental närvaro.

Professionell handledning, stöd och personlig utveckling för människor som arbetar med människor, arbetsgrupper, företag och organisationer. Ledarutveckling.

Om du och din partner upplever att relationen har ”låst sig” eller fastnat i destruktiva mönster kan det vara dags att söka professionell hjälp.

Coaching - att frigöra din potential för att maximera din prestation. Det är att hjälpa dig att lära, hellre än att lära ut. Nyckelordet är hjälp till självhjälp.

Utbildning, föredrag, kurser och workshops inom mina arbetsområden. Dansterapi för personal inom vård och omsorg, psykoterapeuter, psykologer och lärare.

Nyheter och Aktuellt
  • Den grundläggande diplomutbildningen i DMTT-metoden som tidigare var uppdelad på två terminer kommer i år att hållas som en intensivutbildning under en vecka i augusti (v 33). Kl 9.00-17.00 den 13-17 augusti 20 201 Läs mer om utbildningstillfällern och anmälan… 

  • Resultatet av höstens arbete, dansterapi som fungerar – LIVGIVANDE!

  • Lifespan Integration terapi läker trauman utan att återtraumatisera, löser upp ineffektiva beteendemönster och skapar självkänsla och välmående.

    Lifespan Integration är en mild terapeutisk metod som möjliggör snabb läkning för människor som har varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelser, inklusive övergrepp eller försummelse. Metoden fungerar utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning.

Om boken Dansens helande kraft
  • ”Det är viktigt för oss verbala terapeuter att förstå att inte alla patienter har möjlighet att med ordens hjälp gå igenom en terapeutisk process och nå fram till bättre psykisk hälsa. Många patienter och patientgrupper behöver en annan psykoterapeutisk form. Dansterapi är en sådan psykoterapeutisk metod och Monika Thelins bok är en utmärkt introduktion till dansterapi.”

    Ur Recension av Bo Sigrell, Psykolog och professor.