Bazaren – två psykoanalytiker och en dansterapeut!

Bibliotekets Bokbazar 9 oktober kl. 18.00 – Medborgarplatsens bibliotek

Brev från barnens O av Björn Salomonsson och Majlis Winberg Salomonsson,
Tystnaden bryts av Monika Thelin

Brev från barnens O – Två psykoanalytiker i dialog med barn och unga.
Boken Brev från barnens O är skriven som en serie brev mellan barn ochtvå psykoanalytiker. Författarna vill förmedla hur barn och ungdomar tänker ochkänner och varför de kan bli så berörda av sånt vi vuxna tycker är småsaker.

Några brev är terapiberättelser. Som läsare får man en inblick i vad som utspelar sig i analysrummet.
Berättelserna är skrivna utifrån den psykoanalytiska teorin.Björn Salomonsson och Majlis Winberg Salomonsson är båda privatpraktiserande psykoanalytiker, handledare och lärare. De arbetar med både barn och vuxna.

Tystnaden bryts
Vad är psykoterapi och hur går det till?
Vad utspelar sig egentligen inne i terapirummet? Hur är det att arbeta som psykoterapeut och hur påverkas hon/han av sin yrkesroll?
Tystnaden bryts är en berättelse om en ung kvinnas sökande efter de pusselbitar hon saknar för att få ihop sin livshistoria. Det är också en berättelse om mötet mellan psykoterapeut och dansterapeut Monika Thelin och Alinne och vad som utspelade sig mellan och inom dem under en sju år lång psykoterapiprocess. Även bokens Alinne kommer att medverka vid programmet.

Monika Thelin är leg psykoterapeut, dansterapeut, handledare samt livs- och karriärcoach samt författare till boken Dansens helande kraft (2008).

I samarbete med Carlsson Bokförlag.