Category: ISUT

dmtt-metoden grundutbildning

Den grundläggande diplomutbildningen i DMTT-metoden som tidigare var uppdelad på två terminer kommer i år att hållas som en intensivutbildning under en vecka i augusti (v 33). Kl 9.00-17.00 den 13-17 augusti 20 201 Läs mer om utbildningstillfällern och anmälan… 

Workshop inför kommande utbildningsgrupp. Du ges möjlighet att prova på dansterapeutiska tekniker.

Våren 2017 startar en ny utbildningsgrupp DMTT-metoden.