Ensam är inte stark – utveckling för mellanchefer

Som mellanchef brottas du dagligen med krav både från ledning och dina medarbetare. Krav som ofta är motstridiga. Upplevelsen av sig själv som mycket ensam i sin, ofta specialiserade, roll kan vara påtaglig även när man ingår i ett större företag eller organisation.

Ditt ledarskap bygger på ansvar för att jämka ihop många motstridiga, ibland t o m motarbetande, viljor i din arbetsgrupp för att kunna nå satta mål. Oftast förutsätts du kunna möta och ta många olika personligheter, både i den dagliga verksamheten, i utvecklande medarbetarsamtal och om/när saker är på väg att gå snett. Hur tar du tillvara och utvecklar dina medarbetares skiftande kompetenser och hur motiverar du ditt team för att ni ska nå uppsatta mål?

Bra kommunikation med medarbetare i form av coachande ledarskap är en av grundförutsättningarna för hög måluppfyllelse. Att ställa rätt frågor, att inte ta projicerande kritik personligt, dvs att försöka förstå vem jag möter, ha god självinsikt samt att ha en bra struktur på dessa processer är mycket viktiga saker att kunna, men är inte självklara att man känner att man behärskar, speciellt om man är relativt ny i rollen.

Det är fullt möjligt att att träna effektivt ledarskap. Att manövrera rätt bland alla ledarskapets grynnor och blindskär i en organisation kräver övning och kunskap. Låt kapten Bergström från Rederiet (Erika Höghede) och oss övriga på Coaching for Excellence Scandinavia lära dig navigera i denna spännande skärgård.

Stärk ditt personliga ledarskap genom en kvalificerad tvådagarskurs, där du, tillsammans med andra ledare på samma nivå och från andra företag, kommer att få kartlägga dina inre värderingar och drivkrafter, hur du låter omvärlden påverka dessa. Vi tränar din kommunikativa förmåga samt hur man motiverar sina medarbetare och bygger effektiva team. Vi lägger upp en fungerande struktur för utvecklande medarbetarsamtal och tränar dessa tillsammans.

Att träna med skådespelare gör att det blir på riktigt fast det är övning.

Du erhåller flera verktyg för din fortsatta utveckling, både som ledare och din personliga utveckling och får på köpet lära dig hur du skapar ett coachande förhållningssätt både till dina medarbetare, men även uppåt i din organisation.

Kursledning och lärare/coacher

Mikael Johnsson, Kurschef, Certifierad Coach Senior Practitioner EMCC
Monika Thelin, Leg. Psykoterapeut, Certifierad Coach Senior Practitioner EMCC
Erika Höghede, Psykoterapeut, Skådespelare

Välkommen att kontakta oss för offert
Tel: 0708-227028

 

©Foto: Let Ideas Compete