Jag föreläser och håller workshops i dansterapi och kommunikation för personal inom vård och omsorg, psykoterapeuter, psykologer och lärare.

Om din arbetsplats, företag eller utbildningsenhet önskar en mer specifik inriktning på problematik, som t.ex. ätstörningar, stress, relationsproblem, depression, trauma går det också bra.

Jag ger också workshops på temat icke-verbal kommunikation och hur det påverkar oss i mötet med andra. En workshop som upplevs som lustfylld och befriande. Den kan löpa över en hel dag men passar även som inledning eller avslutning på t.ex. en planeringsdag eller konferens.

Ni kan beställa inriktning på en workshop eller föreläsning så skräddarsyr jag den speciellt till det ändamål ni önskar.

Jag har givit många föreläsningar och workshops under mitt yrkesverksamma liv och har god förmåga att inspirera, väcka lust och glädje i grupper, stora som små, i olika sammanhang. Om ni vågar er upp på golvet kan jag garantera att ni kommer få en berikande upplevelse med många befriande skratt.

Välkommen att kontakta mig så kommer vi överens om ett upplägg som passar era önskemål.

 

Aktuell info om utbildning ”Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg” finns här >>