Dans och rörelse som terapeutiskt verktyg

Höstterminen 2011

10 – 11 september
Grundläggande dansterapeutiska tekniker

22 – 23 oktober
Utvecklingspsykologi och anknytningsteori
Det relationella perspektivet.

19 – 20 november
Positiva affekter

Musikens betydelse

Vårterminen 2012

28 -29 januari
Relationsproblem, individ, par, familj.
Kris, förlust och sorg

11-12 februari
Depression, ätstörning, självskadande beteende och trauma.

10-11 mars
Adhd och Asperger

Teori, metod och praktik

Integrering och sammanfattning.

All undervisning varvas kontinuerligt med praktiska övningar.

Kurstid alla dagar 10.00 – 16.00

Lunch 12.15 – 13.30

Litteraturlista

Björklund, Lars & Gyllenswärd, Göran (2009) Vägar i sorgen. Natur och Kultur. Stockholm.

Grönlund, E. & Renck, B. (2005). Dansterapi för pojkar med ADHD. Grupp och individuell behandling. Dans – forskning och utveckling. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete.Danshögskolan. Stockholm.
Kan beställas via Dans och Cirkushögskolan.

Grönlund, E. & Renck, B. (2006). Dansterapi för deprimerade tonårsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet, Dans – forskning och utveckling. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete.Danshögskolan. Stockholm.
Kan beställas via Dans och Cirkushögskolan.

Halprin, Daria (1988, forth impression 2005). The expressive Body in Life, Art and Therapy. Kingsley Publishers. London and Philadelphia.

Thelin, Monika (2008) Dansens helande kraft. Carlsson bokförlag. Stockholm.

Thelin, Monika (2012) Tystnaden bryts. Carlsson bokförlag. Stockholm.

Wennerberg, Tor (2010) Vi är våra relationer. Natur och Kultur. Stockholm.

Referenslitteratur

Beck-Fris, Johan. (2005) När Orfeus vände sig om. Natur och Kultur. Stockholm.

Gerge, Anna. (2010). Trauma. Dualis Förlag AB.

Havnesköld, Leif.  Risholm Mothander, Pia. Utvecklingspsykologi (2009). Liber förlag. Stockholm.

Uddenberg, Nils. (2011). Själens schamaner. Natur & Kultur. Stockholm.
Med reservation för ändringar.