Coaching är en metod, ett sätt att frigöra din potential för att maximera din prestation. Det är att hjälpa dig att lära, hellre än att lära ut. Nyckelordet är hjälp till självhjälp.

I samverkan med Coaching for Excellence Scandinavia kan vi erbjuda coaching enligt Life&Careers modell, en process innefattande nulägesanalys, resursinventering, kartläggning av värderingar drivkrafter och personliga egenskaper, visioner och mål samt handlingsplanering för att förverkliga dessa.

Som kraftfulla verktyg i den personliga coachingen använder vi Decision Dynamics karriärprofil och JTI.

Vi erbjuder ett sammanhållet program på 10 timmar med ett introduktionspass, 5 coachtillfällen samt en uppföljning efter 2-3 månader.

Dessutom erbjuder vi

  • Executive/Chefscoaching för ledare
  • Personlig livscoaching för dig som vill utvecklas som människa
  • Karriärcoaching för dig som fastnat i gamla hjulspår och vill utvecklas,
    både som människa och i din karriär

Vi kan också hjälpa dig att

  • skapa ett professionellt CV
  • träna olika situationer inför anställningsintervjun

Ring för offert
0708-28 79 28
0708-22 70 28