Ny utbildningsgrupp i DMTT-metoden, startar hösten 2016

workshop dmmt-metoden

Ny utbildningsgrupp i DMTT-metoden
Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg, 2016–2017
/ Dance and Movement as Therapeutic Tool

DMTT-metoden-dans-rorelse-terapi

Vill du öka din förståelse för hur ordlös kommunikation?

Hösten 2016 startar en ny utbildningsgrupp DMTT-metoden. Som behandlare / lärare bär vi stora delar av vårt arbete ordlöst i våra kroppar – låt denna tysta kunskap bli en värdefull tillgång! Utbildningen kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet.

Utbildningen vänder sig främst till personer yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg, med önskan om fördjupad kunskap inom icke-verbal kommunikation. Efter avslutad kurs erhålls diplom.

Utbildningen varvar teori, metod och praktik och omfattar:

  • Grundläggande dansterapeutiska tekniker
  • Utvecklingspsykologi kopplat till anknytningsmönster
  • Hur dans och rörelse, det ordlösa samspelet kan användas vid olika problematik
  • Praktiskt arbete klient – behandlare

Utbildningen kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet.

Du behöver inga förkunskaper i dans.

monika-thelin-dmtt-metoden-isut-rorelse-dans-terapi

Kursledare är Monika Thelin och Nita Gyllander leg.psykoterapeuter/ dansterapeuter/ handledare. Monika och Nita har länge varit verksamma inom psykiatrin och är numera privatpraktiserande. De har sedan flera år varit lärare och handledare vid Danshögskolans dansterapeututbildning i Stockholm. Sedan hösten 2010 har de bedrivit utbildning i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg.

Hösten 2013 startade även en påbyggnadsutbildning som leder till certifiering i DMTT-metoden med fokus på praktisk tillämpning, fördjupad kunskap och egen praktik.

————————————————

Kursplan 2016-2017

Hösten 2016

14-15 oktober
Grundläggande dansterapeutiska tekniker
Musikens betydelse i DMTT-metoden

11-12 november
Utvecklingspsykologi, anknytningsteori

2-3 december
Yrkesroll, sammanhang, metod

 

Våren 2017

3-4 februari
Relationsproblem, individ, par och familj
Kris, förlust och sorg

24-25 februari
Depression, ätstörning och självskadande beteende

24-25 mars
Adhd och Asperger
Teori, metod och praktik – integrering och sammanfattning

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kurstid fredag och lördag  kl 10.00 – 16.00

Pris  13 900 kr exkl. moms / termin.
Kurslitteratur ingår ej i priset.
Anmälan är bindande och avser två terminer.

Begränsat antal platser!

Varmt välkommen med din ansökan!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din ansökan gäller (obligatorisk)

Dina kompletta adress och kontakt uppgifter
(och ev övriga meddelanden)

Anmälan / Kontakt:
Monika Thelin
E-post: info@monikathelin.se
Webb: monikathelin.se
Telefon: 0708-28 79 28

—-
Nita Gyllander
E-post: info@nita.gyllander.se
Webb: nitagyllander.se
tel: 0707-38 03 44