Aktuellt

dmtt-metoden grundutbildning

Den grundläggande diplomutbildningen i DMTT-metoden som tidigare var uppdelad på två terminer kommer i år att hållas som en intensivutbildning under en vecka i augusti (v 33).

Kl 9.00-17.00 den 13-17 augusti 20 201

Läs mer om utbildningstillfällern och anmälan… 

Read more…

dans kan göra underverk

Resultatet av höstens arbete, dansterapi som fungerar – LIVGIVANDE!

monika thelin lifespan interation

monika thelin lifespan interation

Lifespan Integration terapi läker trauman utan att återtraumatisera, löser upp ineffektiva beteendemönster och skapar självkänsla och välmående.

Lifespan Integration är en mild terapeutisk metod som möjliggör snabb läkning för människor som har varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelser, inklusive övergrepp eller försummelse. Metoden fungerar utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning. 

Lifespan Integration terapi läker trauman utan att återtraumatisera, löser upp ineffektiva beteendemönster och skapar självkänsla och välmående.

Lifespan Integration är en mild terapeutisk metod som möjliggör snabb läkning för människor som har varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelser, inklusive övergrepp eller försummelse. Metoden fungerar utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning.

I Lifespan Integration används en affektbro för att spåra det minne som hänger ihop med det aktuella problemet. Terapeuten guidar klienten till att i fantasin gå tillbaka till detta minne för att tillföra det som behövs för att lösa situationen. Efter att situationen är löst guidar terapeuten klienten genom livet in i nuet med hjälp av en tidslinje bestående av minnesbilder från klientens liv. Denna tidslinje av minnesbilder visar för klientens omedvetna att tid har passerat och att livet är annorlunda nu. Detta ”bevis” når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal.

Denna metod fungerar även med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den klient som från början har minnesluckor, få ihop sitt liv till en sammanhängande helhet.

Lifespan Integration ger bra och snabba resultat med anorexia och bulimi och är också lämpligt vid anknytningsproblematik, post traumatisk stress (PTSD) och dissociativa störningar.

Efter Lifespan Integration terapi upptäcker människor att de spontant reagerar mer åldersadekvat i stressande situationer. Efter en serie LI-sessioner har klienter rapporterat att de mår bättre i sitt liv, accepterar sig själva mer och har större förmåga att uppskatta sina nära relationer.

Jag arbetar med metoden med mycket goda resultat sedan två år tillbaka.

Läs mer om Lifespan Integration:  www.lifespanintegration.com

Öka din förståelse av hur det ordlösa samspelet påverkar oss i mötet med människor samt få inblick hur man med kroppen, rörelsen och dansen som utgångspunkt kan förstå och behandla olika slags problematik.

Workshopen ges som en introduktion inför kommande utbildningsgrupp i DMTT-metoden som startar hösten 2015.

För dig som vill gå vidare till utbildningsgruppen dras kostnaden för workshopen av från terminsavgiften.

Workshopen kan även tas fristående.

Plats: Studio för Dansterapi, Gärdet/Stockholm
Tid: 3 maj 2016 kl 18.30-20.30
Pris: 750 kr inkl. moms / workshop

och

Plats: Studio för Dansterapi, Gärdet/Stockholm
Tid: 25 augusti 2016 kl 18.30-20.30
Pris: 750 kr inkl. moms / workshop
Begränsat antal deltagare!

Varmt välkommen med din ansökan!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din ansökan gäller (obligatorisk)

Dina kompletta adress och kontakt uppgifter
(och ev övriga meddelanden)

Anmälan / Kontakt:
Monika Thelin
E-post: info@monikathelin.se
Webb: monikathelin.se
Telefon: 0708-28 79 28

—-
Nita Gyllander
E-post: info@nitagyllander.se
Webb: nitagyllander.se
tel: 0707-38 03 44

 

Workshop inför kommande utbildningsgrupp. Du ges möjlighet att prova på dansterapeutiska tekniker.

workshop dmmt-metoden

Ny utbildningsgrupp i DMTT-metoden
Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg, 2016–2017
/ Dance and Movement as Therapeutic Tool

DMTT-metoden-dans-rorelse-terapi

Vill du öka din förståelse för hur ordlös kommunikation?

Hösten 2016 startar en ny utbildningsgrupp DMTT-metoden. Som behandlare / lärare bär vi stora delar av vårt arbete ordlöst i våra kroppar – låt denna tysta kunskap bli en värdefull tillgång! Utbildningen kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet.

Utbildningen vänder sig främst till personer yrkesverksamma inom hälsa, skola, vård och omsorg, med önskan om fördjupad kunskap inom icke-verbal kommunikation. Efter avslutad kurs erhålls diplom.

Utbildningen varvar teori, metod och praktik och omfattar:

  • Grundläggande dansterapeutiska tekniker
  • Utvecklingspsykologi kopplat till anknytningsmönster
  • Hur dans och rörelse, det ordlösa samspelet kan användas vid olika problematik
  • Praktiskt arbete klient – behandlare

Utbildningen kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet.

Du behöver inga förkunskaper i dans.

monika-thelin-dmtt-metoden-isut-rorelse-dans-terapi

Kursledare är Monika Thelin och Nita Gyllander leg.psykoterapeuter/ dansterapeuter/ handledare. Monika och Nita har länge varit verksamma inom psykiatrin och är numera privatpraktiserande. De har sedan flera år varit lärare och handledare vid Danshögskolans dansterapeututbildning i Stockholm. Sedan hösten 2010 har de bedrivit utbildning i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg.

Hösten 2013 startade även en påbyggnadsutbildning som leder till certifiering i DMTT-metoden med fokus på praktisk tillämpning, fördjupad kunskap och egen praktik.

————————————————

Kursplan 2016-2017

Hösten 2016

14-15 oktober
Grundläggande dansterapeutiska tekniker
Musikens betydelse i DMTT-metoden

11-12 november
Utvecklingspsykologi, anknytningsteori

2-3 december
Yrkesroll, sammanhang, metod

 

Våren 2017

3-4 februari
Relationsproblem, individ, par och familj
Kris, förlust och sorg

24-25 februari
Depression, ätstörning och självskadande beteende

24-25 mars
Adhd och Asperger
Teori, metod och praktik – integrering och sammanfattning

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kurstid fredag och lördag  kl 10.00 – 16.00

Pris  13 900 kr exkl. moms / termin.
Kurslitteratur ingår ej i priset.
Anmälan är bindande och avser två terminer.

Begränsat antal platser!

Varmt välkommen med din ansökan!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din ansökan gäller (obligatorisk)

Dina kompletta adress och kontakt uppgifter
(och ev övriga meddelanden)

Anmälan / Kontakt:
Monika Thelin
E-post: info@monikathelin.se
Webb: monikathelin.se
Telefon: 0708-28 79 28

—-
Nita Gyllander
E-post: info@nita.gyllander.se
Webb: nitagyllander.se
tel: 0707-38 03 44

Våren 2017 startar en ny utbildningsgrupp DMTT-metoden. 

Läs mer om utbildningen här och om utbildningstillfällen här.

monika-thelin-dmtt-metoden-isut-rorelse-dans-terapi

Kursledare är Monika Thelin och Nita Gyllander leg.psykoterapeuter/ dansterapeuter/ handledare.
Monika och Nita har länge varit verksamma inom psykiatrin och är numera privatpraktiserande. De har sedan flera år varit lärare och handledare vid Danshögskolans dansterapeututbildning i Stockholm. Sedan hösten 2010 har de bedrivit utbildning i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg. Hösten 2013 startade även en påbyggnadsutbildning som leder till certifiering i DMTT-metoden med fokus på praktisk tillämpning, fördjupad kunskap och egen praktik.

Yoga, Dans och Meditation 2015

En retreaten ger möjlighet att pausa, öppna hjärtat och ta hand om stress. Retreaten riktar sig till grupper som känner behov av återhämtning, ny energi och inspiration. Ni guidas av erfarna kursledare, Monika Thelin och Johan Hedström, via yoga, dans och meditation för ökad kontakt med ditt inre och din kropp. Vi kommer att arbeta individuellt, par och i grupp.

Info om nästa tillfälle kommer, håll utkik!

prova-retreat-26-mars-2015

Retreaten består av två faser:

Dag 1: Fokus på Återhämtning och Paus.

Dag 2: Öppna upp Hjärta, Kropp och Sinne för förändring.

 

Heart Presence Retreat

Plats: Enligt överenskommelse

Tid: kl 10.00–17.00 båda dagarna

Kursavgift:  1 900 kr (inkl moms, 1520 kr, exkl moms)

OBS! Begränsat antal deltagare. 

Välkommen!

Anmälan via mejl eller telefon till:

monika-thelin-legitimerad-psyko-dans-terapeut-forfattare-kursledare

Monika Thelin
E-post: info@monikathelin.se
Tel: 0708-28 79 28
Webb: monikathelin.se

Johan Hedström
E-post: kontakt@stillro.com
Tel: 070-051 48 02
Webb: stillro.com

WORKSHOP inför kommande utbildningsgrupp i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg, 2014 / Dance and movement as therapeutic tool – DMTT metoden

Du ges möjlighet att prova på dansterapeutiska tekniker. Öka din förståelse av hur det ordlösa samspelet påverkar oss i mötet med människor samt få en inblick i hur man med kroppen, rörelsen och dansen som utgångspunkt kan förstå och behandla olika typer av problematik.

Samma workshop ges vid tre tillfällen inför kommande utbildningsgrupp i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg  hösten 2014 men kan även tas fristående. För dig som går vidare till utbildningsgruppen dras denna kostnad av från terminsavgiften.

Datum: 2 april, 21 maj och 2 spetember 2014.
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Centralt i Stockholm
Pris: 750 kr inkl moms / workshop

Kursledare är Monika Thelin och Nita Gyllander leg.psykoterapeuter/ dansterapeuter/ handledare. Monika och Nita har länge varit verksamma inom psykiatrin och är numera privatpraktiserande. De har sedan flera år varit lärare och handledare vid Danshögskolans dansterapeututbildning i Stockholm. Sedan hösten 2010 har de bedrivit utbildning i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg.

Välkommen med din anmälan!

 

Monika Thelin
leg psykoterapeut, dansterapeut och handledare
www.monikathelin.se
Mobil: 0708-287928
E-post: info@monikathelin.se

Nita Gyllander
Mobil: 0707-7380344
E-post: nita.gyllander@comhem.se

 

Varmt välkommen med din anmälan!

Vad är psykoterapi och hur går det till? Hur påverkas psykoterapeuten av sin yrkesroll? Och hur kan dansen blir en del av den terapeutiska processen? Tystnaden bryts är en berättelse om vad som utspelade sig mellan Alinne och psykoterapeuten Monika Thelin under en sju år lång psykoterapiprocess. Det är också en berättelse om en ung kvinnas sökande efter de pusselbitar som hon saknar för att få ihop sin livshistoria. Om rätten att äga sitt liv.

Ladda ner erbjudande från Carlsson förlag PDF >>
Beställ ”Tystnaden bryts – en sann berättelse om livet och psykoterapi” Monika Thelin hos AdLibris >>
Beställ ”Tystnaden bryts – en sann berättelse om livet och psykoterapi” Monika Thelin hos Bokus >>


Läs om Monika Thelins tidigare bok Dansens helande kraft >>

–––

DANSA OCH MÅLA DINA DRÖMMAR OCH VISIONER

29 aug -1 sept 2013

Med dansen och bilden som uttryck ges du möjlighet att utforska det som är viktigt för dig i ditt liv just nu. Står du inför ett vägval? Känns det som livet rusar förbi? Har du behov av att stanna upp eller en längtan efter fördjupad kontakt med dig själv? Kursen ger dig tid till återhämtning, eget skapande och reflektion kring de teman som är aktuella för dig. Det övergripande temat på kursen är drömmar och visioner. Vi använder oss av dans och bildterapeutiska tekniker för att komma i kontakt med vårt inre som sedan ges yttre form och uttryck via dans/rörelse och bildskapande. 

 

Vi arbetar med dans & rörelse i kombination med bildskapande. 

Tid för reflektion ges efter varje pass för att sätta ord på din upplevelse.  

 

I dans och rörelsepasset guidas du till kroppslig närvaro och medvetenhet som därefter tar dig in i dans & rörelse för vidare utforskande. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av dans för att delta men en nyfikenhet att integrera kropp, rörelse och dans som ett sätt att komma närmare dig själv. Vi dansar i tystnad likväl som till musik. 

I bildskapandet får du möjlighet att utforska dina färger och former i övningar som inte är prestigeladdade. 

I naturen hittar du inspiration och material för fortsatt process. 

 

Kursen ges på pensionat Snäckan, 3 mil söder om Visby, med goda bussförbindelser från Visby. Kursanläggningen ligger vid havet med utsikt över Karlsöarna, där det finns fina strövområden och möjlighet till bad.

 

Helpension, med enkelrum i stugor .

Kostnad  4.900 kr ex. moms (moms 1 125 kr) 

 

Kursen leds av erfarna legitimerade psykoterapeuter, specialiserade inom dans och bildterapi.

 

Monika Thelin, leg psykoterapeut, dansterapeut

www.monikathelin.se  

e-post: info@monikathelin.se  tel: 0708 287928

 

Karin Degerfeldt, leg. psykoterapeut, bildterapeut

www.skolgalleriet.se

e-post: karin.degerfeldt@telia.com tel: 0739 323024