Tag: kurser

Hösten 2013 startar en ny utbildningsgrupp Dans och rörelse som terapeutiskt verktyg. Den löper över tre helger under höstterminen samt …