Grundläggande diplomutbildning 2017

Våren 2017
Del 1
3 – 4 februari
Grundläggande dansterapeutiska tekniker. Lyssna in, möta upp, dialog i rörelse.

24 – 25 februari
Kreativitet i dans och rörelse. Musikens betydelse i DMTT-metoden.

24 – 25 mars
Utvecklingspsykologi, anknytningsteori kopplat till DMTT-metoden.

Hösten 2017
Del 2
Obs! Hösten är upplagd med tre sammanhängande kursdagar vid två tillfällen.

16 – 18 augusti (ons, tors, fred)
och
14 – 16 september (tors, fred, lör)

Höstens innehåll fördelat på dessa datum är:
• Fördjupning av dansterapeutiska tekniker
• Autentisk rörelse. Att tolka och intervenera i rörelse
• DMTT-metoden i praktiken; arbete med individ, par familj och grupp
• Dysfunktionella relationsmönster och beroendeproblematik, hur kan man använda DMTT- metoden i arbete med dessa.

Kurstid alla dagar mellan 10.00 – 16.00.

Pris 13 900 kr exkl. moms per del / 27 800 kr exkl. moms för båda.

För att erhålla diplom krävs att man genomgått och är godkänd i både del 1 och 2.

Vid anmälan direkt till både del 1 och 2 ges 1000 kr rabatt (inkl moms)

Kurslitteratur ingår ej i priset.

Reservation för ev. ändringar av datum i del 2.

Begränsat antal platser!

Varmt välkommen med din ansökan!

Monika Thelin
tel: 070-828 7928 | info@monikathelin.se | www.monikathelin.se

Nita Gylander
tel: 070-738 0344 | info@nitagyllander.se | www.nitagyllander.se