Yodafestivalen 2012 på Balettakademien i Stockholm

Lördag den 3 nov kl. 14.00-15.30

Tystnaden bryts/föreläsning/bokpresentation

Vad händer när vi dansar. Hur kan dansen påverka vårt känslomässiga tillstånd och vår hälsa? Hur kan vi på ett medvetet sätt använda oss av dansen för att stärka, utforska och hitta balans både i relation till oss själva och andra. Kan vi dansa oss friska? Hur blir det när vi använder dans i psykoterapi?

Monika kommer att utgå från dessa frågeställningar och koppla dem till sin bok Tystnaden bryts, en sann berättelse om livet och psykoterapi (Carlssons förlag 2012). Boken är skriven av Monika och Alinne, hennes f.d. klient som tillfrisknade från anorexi där dansen ingick som en del behandlingen. Alinne kommer att medverka under föreläsningen.

Söndag 16.00-17.30

Vad säger din dans?

workshop

Du kommer att få guidning att känna rörelsen i din kropp och följa vart den för dig. Vi dansar utifrån en känsla, en bild, ett musikstycke i möte med dig själv och andra. Tid för reflektioner och delande av upplevelser finns med som en del av workshopen. Övergripande tema är nyfikenhet, kreativa processer och lekutrymme.

Du behöver inte ha några förkunskaper i dans!

 

Varmt Välkomna!