En bok om dansterapi. Vad händer inom oss när vi dansar? Hur kan dansen användas i terapeutiska syften? I boken Dansens helande kraft beskriver Monika Thelin sitt arbete med dansterapi. Dans är känslomässigt laddat skriver hon i inledningen, många blir lyckliga av att dansa, andra skyr det som pesten, ofta väcker den känslor.

Dansen är i grunden kommunikativ, något som är till stor hjälp i arbetet med dansterapi där relationen och mötet mellan terapeut och klient är central. Om vi inte har tillgång till ord som har en känslomässig förankring kan vi använda oss av dansen för att nå kontakt med vårt inre. Grundtanken i dansterapi är att se en kreativ potential i det svåra. Dansterapeuten använder sig av det talade språket men lika viktigt är lyssnandet till kroppsliga signaler och uttryck.

Dansens Helande Kraft riktar sig till en intresserad allmänhet och till praktiserande personer i psykoterapi och närgränsande områden. Boken omfattar både teori, metod och tre längre dansterapi-berättelser som avslutas med att personerna skriver om sina upplevelser av terapiprocessen.

Monika Thelin är utbildad danspedagog och dansterapeut från Danshögskolan i Stockholm. Efter vidareutbildning har hon varit verksam med dansterapi inom psykiatrin i Stockholms landstings regi. Hon är även legitimerad psykoterapeut, utbildad handledare och numera privatpraktiserande psykoterapeut/dansterapeut.

Ur Recension av Bo Sigrell, Psykolog och professor:

”Dansterapin har tillkommit som ett behandlingsalternativ relativt sent i psykoterapins utveckling. Det är viktigt för oss verbala terapeuter att förstå att inte alla patienter har möjlighet att med ordens hjälp gå igenom en terapeutisk process och nå fram till bättre psykisk hälsa. Många patienter och patientgrupper behöver en annan psykoterapeutisk form. Dansterapi är en sådan psykoterapeutisk metod och Monika Thelins bok är en utmärkt introduktion till dansterapi.”

Läs hela rescensionen här…

 

Beställ boken ”Dansens Helande Kraft”

Beställ boken på Adlibris
Beställ boken på Bokus
Beställ boken från Carlssons Bokförlag

ISBN nr 978-91-7331-170-0