Category: ISUT

Workshop inför kommande utbildningsgrupp. Du ges möjlighet att prova på dansterapeutiska tekniker.

Våren 2017 startar en ny utbildningsgrupp DMTT-metoden.