”Ensam är inte stark!”
Coachande ledarskap för mellanchefer.
Kurs i Granada, Spanien, den 2–5 okt 2012

Välkommen till några intensiva dagar i soliga och kulturellt mycket intressanta Granada i Spanien. Du som ledare/mellanchef får både praktisk övning i och verktygen att genomföra t ex medarbetarsamtal och det tuffa samtalet. Samtidigt får du en djupare självinsikt och kunskap om det coachande ledarskapet.

Som mellanchef brottas du dagligen med krav både från ledning och dina medarbetare. Krav som ofta är motstridiga. Upplevelsen av sig själv som mycket ensam i sin, ofta specialiserade, roll kan vara påtaglig även när man ingår i ett större företag eller organisation.

Ditt ledarskap bygger oftast på att du har ansvar för att jämka ihop många motstridiga, ibland t o m motarbetande, viljor i din arbetsgrupp för att kunna nå satta mål. Oftast förutsätts du kunna möta och ta många olika personligheter, både i den dagliga verksamheten, i utvecklande medarbetarsamtal och om/när saker är på väg att gå snett.

Bra kommunikation med sina medarbetare i form av ett coachande ledarskap är alltså en av grundförutsättningarna för hög måluppfyllelse. Att ställa rätt frågor, att inte ta projicerande kritik personligt dvs att förstå vem jag möter, ha god självinsikt samt att ha en bra struktur på dessa processer är mycket viktiga saker att kunna, men är inte självklara att man känner att man behärskar.

Det är dock fullt möjligt att att träna detta effektivt. Att manövrera rätt bland alla ledarskapets grynnor och blindskär i en organisation kräver övning och kunskap. Låt kapten Bergström från Rederiet (Erika Höghede) och oss övriga lära dig navigera i detta.

Nu har du möjlighet att stärka ditt personliga ledarskap genom en kvalificerad fyradagarskurs där du, tillsammans med oss på Coaching for Excellence Scandinavia och andra ledare på samma nivå och från andra företag kommer att få:

Kartlägga din ledarstil, dina inre värderingar, drivkrafter, behov och personliga egenskaper samt hur du låter omvärlden påverka dessa, bla med hjälp av Decision Dynamics Karriärprofil som gås igenom individuellt under kursen.
– Träna dina kommunikativa förmåga.
– Stärka din självinsikt om och träna icke verbal kommunikation.
Konkret lära dig mer om och intensivträna det coachande ledarskapet, frågeteknik och genomförande av både det tuffa samtalet och medarbetarsamtalet. Vi tar utgångspunkt i din egen verklighet på just din arbetsplats. Vi förbereder och använder dina frågeställningar och aktuella ämnen.

Vi går igenom olika sätt att motivera sina medarbetare och hur man bygger effektiva team. Vi lägger upp en fungerande struktur för utvecklande medarbetarsamtal och tränar dessa tillsammans.
Att träna med skådespelare gör att det blir på riktigt fast det är övning.

Du erhåller flera verktyg för din fortsatta utveckling, både som ledare och din personliga utveckling och får på köpet lära dig hur du skapar ett coachande förhållningssätt både till dina medarbetare, men även uppåt i din organisation.

Kursledning och lärare/coacher

Mikael Johnsson, Kurschef, Certifierad Coach Senior Practioner EMCC
Monika Thelin, Leg. Psykoterapeut, Certifierad Coach Senior Practioner EMCC
Erika Höghede, Psykoterapeut, Skådespelare
Reyna Gaba, Platsansvarig arrangör, reseledare, guide

Program, den 2-5 oktober 2012

2/11
Förmiddag – Samling på Arlanda – flygresa till Malaga – gemensam busstransfer till Granada och hotellet, incheckning
Eftermiddag / kväll – Välkomstkaffe – Presentation – Genomgång av kursen – Individuella genomgångar av karriärprofil, egna drivkrafter och personliga egenskaper
Kväll – middag

3/11
Förmiddag – Genomgång och diskussion om det coachande ledarskapet, frågeteknik, upplägg och genomförande av medarbetarsamtalet och det tuffa samtalet. Du får träna på icke verbal kommunikation.
Eftermiddag – Ledarskaps och kulturstig på slottet Alhambra, den moriska kulturens sista utpost i Spanien. Olika frågeställningar och problem runt ledarskap avhandlas i gruppform parallellt med den intressanta kulturupplevelsen på slottet.
Kväll – Egna förberedelser inför nästa dags samtalsträning – därefter gemensam teambuildingaktivitet med matlagning och middag på en pittoresk restaurang i Granada.

4/11
För- och eftermiddag – Praktiska samtalsövningar runt temat tuffa samtal och medarbetarsamtal. Vi övar både i storgrupp samt i mindre grupper. Vi tränar tillsammans med skådespelaren Erika Höghede som, utan att det är skarpt läge, bara nästan, blir den medarbetare som du behöver samtala med.
Kväll – Flamencoafton

5/11
Förmiddag – Sammanfattning, frågestund, repetition och genomgång av verktyg
Eftermiddag – Transfer till Malaga flygplats – hemresa

Kursledarna gör besök på din arbetsplats innan kursstart för att inhämta just dina aktuella teman och frågeställningar, bl a som förberedelse inför samtalträningen.

Samtliga med lång erfarenhet av villkoren i både näringsliv och offentlig sektor samt olika ledarskapsfrågor i dessa sektorer.

Välkommen att kontakta oss för offert. Tel: 0708 22 70 28


©Foto: Andrew E. Larsen