Aktuell utbildning & Workshop

Vill du öka din förståelse för hur ordlös kommunikation påverkar oss i mötet med människor?

Som behandlare bär vi stora delar av vårt arbete ordlöst i våra kroppar – låt denna tysta kunskap bli en värdefull tillgång! Utbildningen kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet.

Hösten 2013 startar en ny utbildningsgrupp Dans och rörelse som terapeutiskt verktyg. Den löper över tre helger under höstterminen samt tre helger under vårterminen. Utbildningen vänder sig främst till personer yrkesverksamma inom hälsa, vård och omsorg, med önskan om fördjupad kunskap inom icke-verbal kommunikation. Efter avslutad kurs erhålls diplom.

Du behöver inga förkunskaper i dans!

Utbildningen varvar teori, metod och praktik och omfattar

• Grundläggande dansterapeutiska tekniker

• Utvecklingspsykologi kopplat till anknytningsmönster

• Hur dans och rörelse, det ordlösa samspelet kan användas vid olika problematik

• Praktiskt arbete klient – behandlare

Pris: 14 900kr exkl. moms per termin.

Kurslitteratur ingår ej i priset.

Kursledare


Kursledare är Monika Thelin och Nita Gyllander
leg psykoterapeuter/ dansterapeuter/ handledare

Monika och Nita har länge varit verksamma inom psykiatrin och är numera privatpraktiserande. De har sedan flera år varit lärare och handledare vid Danshögskolans dansterapeututbildning i Stockholm.

Begränsat antal platser.

Varmt välkommen med din ansökan!

info@monikathelin.se
tel: 0708-28 79 28
www.monikathelin.se

nita.gyllander@comhem.se
tel: 0707-38 03 44
www.nitagyllander.se

 

Kursplan

(med reservation för vissa ändringar i programmet)

Hösten 2013 

19 – 20 oktober
Grundläggande dansterapeutiska tekniker

16 – 17 november
Utvecklingspsykologi, anknytningsteori
Det relationella perspektivet

14 – 15  december
Positiva affekter och musikens betydelse

Våren 2014 

8 – 9 februari
Relationsproblem, individ, par, familj
Kris, förlust och sorg, depression

8 – 9 mars februari
Ätstörning, självskadande beteende och trauma

5 – 6 april
Adhd och Asperger
Teori, metod och praktik – integrering och sammanfattning

All undervisning varvas kontinuerligt med praktiska övningar. 
Kurstid alla dagar är kl. 10.00 – 16.00