Handledning ger dig eget utrymme. En bra handledning ger reflektion, fördjupad förståelse, bredare kunskaper och nya insikter om dig själv och ditt arbete. Nya frågeställningar som hur du kan använda dig av den icke-verbala kommunikationen som informationskälla i ditt arbete, ger förnyad arbetslust. Jag handleder psykoterapeuter, dansterapeuter, sjukgymnaster och lärare men även chefer och arbetsgrupper på företag och organisationer inom andra yrkesområden.

Betydelsen av en trygg och stödjande atmosfär för att skapa ett öppet och tillåtande handledningsklimat ser jag som en grundförutsättning för vårt arbete. Mitt synsätt innehåller mångfald och vidgande perspektiv. Handledningen anpassas efter dina behov för att gynna din vidareutveckling och kompetens. Jag handleder terapeuter med all slags inriktning och handleder sedan flera år även blivande dansterapeuter på Dans och Cirkushögskolan samt psykoterapistuderande. Handledningen ges både individuellt och i grupp.

Handledning ger

• En plats för avlastning av din arbetsbörda.

• Självomsorg, ett sätt att ta hand om din hälsa

• Påfyllning av lust och energi som stärker dig både på ett personligt och yrkesmässigt plan

• Möjlighet att använda andra uttryckssätt än orden, så som dans och rörelse och bild, för att gynna kontakten med din kreativitet

 

©Foto: Jeanette Bergström