Handledning

En bra handledning ger reflektion, fördjupad förståelse, bredare kunskaper och nya insikter om dig själv och ditt arbete.
Handledningen ges både individuellt och i grupp.