Aktuella kurser, seminarier och workshops

Här finns de aktuella kurser, utbildningar, seminarier och workshops som jag erbjuder.

Ensam är inte stark – Coachande ledarskap för mellanchefer. Kurs i fantastiska Granada i Spanien. Den 2–5 oktober, 2012.

Välkommen till några intensiva dagar i soliga och kulturellt mycket intressanta Granada i Spanien. Du som ledare/mellanchef får både praktisk övning i och verktygen att genomföra t ex medarbetarsamtal och det tuffa samtalet. Samtidigt får du en djupare självinsikt och kunskap om det coachande ledarskapet.
Som mellanchef brottas man dagligen med krav från både ledning och sina medarbetare. Ibland kan dessa krav upplevas oförenliga. Man kan uppleva sig som mycket ensam i sin, ofta specialiserade, roll även om man ingår i ett större företag eller organisation.

Nu har du möjlighet att stärka ditt personliga ledarskap genom en kvalificerad fyradagarskurs där du, tillsammans med oss på Coaching for Excellence Scandinavia samt Erika Höghede och andra ledare på samma nivå och från andra företag kommer att få:

• Kartlägga din ledarstil, dina inre värderingar, drivkrafter, behov och personliga egenskaper, bla med hjälp av Decision Dynamics Karriärprofil som gås igenom individuellt under kursen.
• Träna dina kommunikativa förmåga.
• Stärka din självinsikt om och träna icke verbal kommunikation.
• Konkret lära dig mer om och intensivt träna det coachande ledarskapet, frågeteknik och genomförande av både det tuffa samtalet och medarbetarsamtalet. Vi tar utgångspunkt i din egen verklighet på just din arbetsplats. Vi förbereder och använder dina frågeställningar och aktuella ämnen.

Kursledning och lärare/coacher:

Mikael Johnsson, Kurschef, Certifierad Coach Senior Practioner EMCC
Monika Thelin, Leg. Psykoterapeut, Certifierad Coach Senior Practioner EMCC
Erika Höghede, Psykoterapeut, Skådespelare
Reyna Gaba, Platsansvarig arrangör, reseledare, guide

Läs mer om programmet här >>

Läs mer om Coachande Ledarskap kurs i Stockholm >>

Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg – höst 2012

Hösten 2012 startar en ny omgång av utbildningsgruppen ”Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg”.

Den omfattar tre kurstillfällen under hösten och 2012/ 13.

Utbildningen vänder sig främst till personer yrkesverksamma inom hälsa, vård och omsorg med önskan om fördjupad kunskap inom icke-verbal kommunikation. Efter avslutad kurs erhålls diplom.
Du behöver inga förkunskaper i dans.

Som behandlare bär vi stora delar av vårt arbete ordlöst i våra kroppar, låt denna tysta kunskap bli en värdefull tillgång!

Utbildningen kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet.

 

Utbildningen varvar teori, metod och praktik och omfattar:
  • Grundläggande dansterapeutiska tekniker
  • Utvecklingspsykologi kopplat till anknytningsmönster och aktuell hjärnforskning
  • Hur dans och rörelse, det ordlösa samspelet kan användas vid olika problematik
  • Praktiskt arbete klient – behandlare
Kursledare

Monika Thelin och Nita Gyllander, båda är legitimerade psykoterapeuter, dansterapeuter och handledare.

Monika och Nita har länge varit verksamma inom psykiatrin och är numera privatpraktiserande. De är sedan många år lärare och handledare vid Danshögskolans dansterapeututbildning.

Monika är författare till boken Dansens helande kraft. Nita är medförfattare till forskningsrapporter om barn och ungdom med ADHD och depression.

Sista ansökningsdatum 5 september 2011 (begränsat antal platser).

Detaljprogram och litteraturlista finns här…

Varmt välkommen med din ansökan!