Lifespan integration

monika thelin lifespan interation

monika thelin lifespan interation

Lifespan Integration terapi läker trauman utan att återtraumatisera, löser upp ineffektiva beteendemönster och skapar självkänsla och välmående.

Lifespan Integration är en mild terapeutisk metod som möjliggör snabb läkning för människor som har varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelser, inklusive övergrepp eller försummelse. Metoden fungerar utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning. 

Lifespan Integration terapi läker trauman utan att återtraumatisera, löser upp ineffektiva beteendemönster och skapar självkänsla och välmående.

Lifespan Integration är en mild terapeutisk metod som möjliggör snabb läkning för människor som har varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelser, inklusive övergrepp eller försummelse. Metoden fungerar utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning.

I Lifespan Integration används en affektbro för att spåra det minne som hänger ihop med det aktuella problemet. Terapeuten guidar klienten till att i fantasin gå tillbaka till detta minne för att tillföra det som behövs för att lösa situationen. Efter att situationen är löst guidar terapeuten klienten genom livet in i nuet med hjälp av en tidslinje bestående av minnesbilder från klientens liv. Denna tidslinje av minnesbilder visar för klientens omedvetna att tid har passerat och att livet är annorlunda nu. Detta ”bevis” når in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal.

Denna metod fungerar även med människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den klient som från början har minnesluckor, få ihop sitt liv till en sammanhängande helhet.

Lifespan Integration ger bra och snabba resultat med anorexia och bulimi och är också lämpligt vid anknytningsproblematik, post traumatisk stress (PTSD) och dissociativa störningar.

Efter Lifespan Integration terapi upptäcker människor att de spontant reagerar mer åldersadekvat i stressande situationer. Efter en serie LI-sessioner har klienter rapporterat att de mår bättre i sitt liv, accepterar sig själva mer och har större förmåga att uppskatta sina nära relationer.

Jag arbetar med metoden med mycket goda resultat sedan två år tillbaka.

Läs mer om Lifespan Integration:  www.lifespanintegration.com