monika-thelin-dansterapeut-psykoterapeut-stockholmLider du av oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem, svag självkänsla eller dåligt självförtroende?

Befinner du dig i en kris, känner hopplöshet eller söker ny mening i ditt liv? Då kan psykoterapi vara något för dig. Detta är några vanliga anledningar till att personer bestämmer sig för att söka hjälp av en legitimerad psykoterapeut.

Jag tar emot personer från alla åldersgrupper med varierande problematik. Det finns inga begränsningar i frågeställningar eller svårigheter men de ovan nämnda är ofta förekommande på min praktik.

Psykoterapi kan vara utforskande, ett sätt att förstå hur din självuppfattning påverkar dina val och relationer, både privat och yrkesmässigt. Psykoterapi kan vara av stödjande karaktär vilket är betydelsefullt om du befinner dig i en livskris, har drabbats av förlust eller sorg. Psykoterapi kan också hjälpa dig att bearbeta händelser som du varit med om i ditt liv, både från din uppväxt och i vuxen ålder. Det kan handla om svåra händelser som du varit med om, så som trauma eller sjukdom. Obearbetade svåra händelser har en tendens att ”fastna” i kroppen, som kan leda till både kroppsliga och psykiska symptom. Dessa behöver frigöras då de kan ligga till hinder för att våga och kunna leva ett fullvärdigt liv.

Mitt Arbetssätt

Mitt arbetssätt grundar sig på modern psykodynamisk psykoterapi med kognitiva inslag där kunskapen om relationens och anknytningens betydelse för en frisk utveckling är central. Mitt synsätt är holistiskt, vilket innebär en helhetssyn på människan. Det finns ett samband och en dynamisk rörelse mellan tanke, känsla och kropp. Våra tidigare erfarenheter av relationer påverkar vår förmåga att känna oss trygga i oss själva. Psykoterapin kan hjälpa dig att växa som människa, att känna egenvärde och självrespekt samt hantera och uttrycka dina känslor på ett konstruktivt sätt.

Upplägg

Om du vill gå i psykoterapi, kontakta mig per telefon eller e-post för att boka en tid. Vi behöver ses ett par gånger för att du ska få tid att känna dig för i mötet med mig och jag får tid att bilda mig en uppfattning om vad dina svårigheter handlar om och vilken inriktning av psykoterapi som kan hjälpa dig på bästa sätt. Om du bestämmer dig för att börja i psykoterapi kommer vi tillsammans överens om en problemformulering som du kan känna igen dig i och gör en behandlingsplan som stämmer överens med med denna. Behandlingsplanen innehåller även tid och frekvens för psykoterapin. Det finns flera olika alternativ att välja mellan, så som korttidsterapi eller en längre kontakt. Jag kommer att föreslå det jag tror bäst kommer att passa just för dig.

Uppföljande samtal, ett år efter avslutat psykoterapi ingår, men är inget krav.