Workshop – Dans och rörelse som terapeutiskt verktyg

WORKSHOP inför kommande utbildningsgrupp i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg, 2014 / Dance and movement as therapeutic tool – DMTT metoden

Du ges möjlighet att prova på dansterapeutiska tekniker. Öka din förståelse av hur det ordlösa samspelet påverkar oss i mötet med människor samt få en inblick i hur man med kroppen, rörelsen och dansen som utgångspunkt kan förstå och behandla olika typer av problematik.

Samma workshop ges vid tre tillfällen inför kommande utbildningsgrupp i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg  hösten 2014 men kan även tas fristående. För dig som går vidare till utbildningsgruppen dras denna kostnad av från terminsavgiften.

Datum: 2 april, 21 maj och 2 spetember 2014.
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Centralt i Stockholm
Pris: 750 kr inkl moms / workshop

Kursledare är Monika Thelin och Nita Gyllander leg.psykoterapeuter/ dansterapeuter/ handledare. Monika och Nita har länge varit verksamma inom psykiatrin och är numera privatpraktiserande. De har sedan flera år varit lärare och handledare vid Danshögskolans dansterapeututbildning i Stockholm. Sedan hösten 2010 har de bedrivit utbildning i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg.

Välkommen med din anmälan!

 

Monika Thelin
leg psykoterapeut, dansterapeut och handledare
www.monikathelin.se
Mobil: 0708-287928
E-post: info@monikathelin.se

Nita Gyllander
Mobil: 0707-7380344
E-post: nita.gyllander@comhem.se

 

Varmt välkommen med din anmälan!