Aktuellt

Lördag den 3 nov kl. 14.00-15.30

Tystnaden bryts/föreläsning/bokpresentation

Vad händer när vi dansar. Hur kan dansen påverka vårt känslomässiga tillstånd och vår hälsa? Hur kan vi på ett medvetet sätt använda oss av dansen för att stärka, utforska och hitta balans både i relation till oss själva och andra. Kan vi dansa oss friska? Hur blir det när vi använder dans i psykoterapi?

Monika kommer att utgå från dessa frågeställningar och koppla dem till sin bok Tystnaden bryts, en sann berättelse om livet och psykoterapi (Carlssons förlag 2012). Boken är skriven av Monika och Alinne, hennes f.d. klient som tillfrisknade från anorexi där dansen ingick som en del behandlingen. Alinne kommer att medverka under föreläsningen.

Söndag 16.00-17.30

Vad säger din dans?

workshop

Du kommer att få guidning att känna rörelsen i din kropp och följa vart den för dig. Vi dansar utifrån en känsla, en bild, ett musikstycke i möte med dig själv och andra. Tid för reflektioner och delande av upplevelser finns med som en del av workshopen. Övergripande tema är nyfikenhet, kreativa processer och lekutrymme.

Du behöver inte ha några förkunskaper i dans!

 

Varmt Välkomna!

 

 

 

 

Författarträff hos Stockholm Tea & Garden

Torsdag 25 oktober, kl. 18.30

Adress: Dalagatan 36 

 

Monika Thelin & Alinne berättar om och läser ur sin bok ”Tystnaden bryts”.

”Tystnaden bryts” är en sann berättelse om livet och psykoterapi. Boken beskriver vad som utspelar sig mellan Alinne och psykoterapeuten Monika Thelin under en sju år lång psykoterapiprocess. Det är också en berättelse om en ung kvinnas sökande efter de pusselbitar hon saknar för att få ihop sin livshistoria. Om rätten att äga sitt liv.

Tea & Garden bjuder på något att dricka och tilltugg!


Bibliotekets Bokbazar 9 oktober kl. 18.00 – Medborgarplatsens bibliotek

Brev från barnens O av Björn Salomonsson och Majlis Winberg Salomonsson,
Tystnaden bryts av Monika Thelin

Brev från barnens O – Två psykoanalytiker i dialog med barn och unga.
Boken Brev från barnens O är skriven som en serie brev mellan barn ochtvå psykoanalytiker. Författarna vill förmedla hur barn och ungdomar tänker ochkänner och varför de kan bli så berörda av sånt vi vuxna tycker är småsaker.

Några brev är terapiberättelser. Som läsare får man en inblick i vad som utspelar sig i analysrummet.
Berättelserna är skrivna utifrån den psykoanalytiska teorin.Björn Salomonsson och Majlis Winberg Salomonsson är båda privatpraktiserande psykoanalytiker, handledare och lärare. De arbetar med både barn och vuxna.

Tystnaden bryts
Vad är psykoterapi och hur går det till?
Vad utspelar sig egentligen inne i terapirummet? Hur är det att arbeta som psykoterapeut och hur påverkas hon/han av sin yrkesroll?
Tystnaden bryts är en berättelse om en ung kvinnas sökande efter de pusselbitar hon saknar för att få ihop sin livshistoria. Det är också en berättelse om mötet mellan psykoterapeut och dansterapeut Monika Thelin och Alinne och vad som utspelade sig mellan och inom dem under en sju år lång psykoterapiprocess. Även bokens Alinne kommer att medverka vid programmet.

Monika Thelin är leg psykoterapeut, dansterapeut, handledare samt livs- och karriärcoach samt författare till boken Dansens helande kraft (2008).

I samarbete med Carlsson Bokförlag.

På Biblioteksmässan lördag intervjuar Jenny Jägerfeld mig om nya boken Tystnaden Bryts. Här är presentationen från programmet:

Terapeuten Monika Thelins bok Tystnaden bryts är en berättelse om vad som utspelar sig mellan klient och terapeut under en lång psykoterapi- process. Hon samtalar med psykolo- gen och författaren Jenny Jägerfeld om hur psykoterapi går till och hur terapeuten påverkas av sin yrkesroll.

Hälsa & Livsstil, lördag 29 september, Scenen, Plan 2, F-hallen . Kl. 16.30–16.50

Välkomna!

Läs mer om boken>>

Du ges möjlighet att prova på dansterapeutiska tekniker. Öka din förståelse av hur det ordlösa samspelet påverkar oss i mötet med människor samt få en inblick i hur man med kroppen, rörelsen och dansen som utgångspunkt kan förstå och behandla olika typer av problematik.

Workshopen ges, vid två tillfällen, som en introduktion till kommande utbildningsgrupp i Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg ht 2012 men kan även tas fristående.

Datum: 15 maj och 21 augusti
Tid: 18.30-21.00
Kostnad: 1400kr

Varmt välkommen med din anmälan!

 

 

Nita Gyllander
leg psykoterapeut, dansterapeut och handledare
www.nitagyllander.se
Mobil: 0707-380344
E-post: nita.gyllander@comhem.se

Monika Thelin
leg psykoterapeut, dansterapeut och handledare
www.monikathelin.se
Mobil: 0708-287928
E-post: info@monikathelin.se

Ensam är inte stark – Coachande ledarskap för mellanchefer, kurs i fantastiska Granada i Spanien. Den 2–5 oktober, 2012.

Välkommen till några intensiva dagar i soliga och kulturellt mycket intressanta Granada i Spanien. Du som ledare/mellanchef får både praktisk övning i och verktygen att genomföra t ex medarbetarsamtal och det tuffa samtalet. Samtidigt får du en djupare självinsikt och kunskap om det coachande ledarskapet.
Som mellanchef brottas man dagligen med krav från både ledning och sina medarbetare. Ibland kan dessa krav upplevas oförenliga. Man kan uppleva sig som mycket ensam i sin, ofta specialiserade, roll även om man ingår i ett större företag eller organisation.
Nu har du möjlighet att stärka ditt personliga ledarskap genom en kvalificerad fyradagarskurs där du, tillsammans med oss på Coaching for Excellence Scandinavia samt Erika Höghede och andra ledare på samma nivå och från andra företag kommer att få:

• Kartlägga din ledarstil, dina inre värderingar, drivkrafter, behov och personliga egenskaper, bla med hjälp av Decision Dynamics Karriärprofil som gås igenom individuellt under kursen.
• Träna dina kommunikativa förmåga.
• Stärka din självinsikt om och träna icke verbal kommunikation.
• Konkret lära dig mer om och intensivt träna det coachande ledarskapet, frågeteknik och genomförande av både det tuffa samtalet och medarbetarsamtalet. Vi tar utgångspunkt i din egen verklighet på just din arbetsplats. Vi förbereder och använder dina frågeställningar och aktuella ämnen.

Kursledning och lärare/coacher


Mikael Johnsson, Kurschef, Certifierad Coach Senior Practioner EMCC
Monika Thelin, Leg. Psykoterapeut, Certifierad Coach Senior Practioner EMCC
Erika Höghede, Psykoterapeut, Skådespelare
Reyna Gaba, Platsansvarig arrangör, reseledare, guide

Läs mer om programmet här –>

………………
©Foto: Andrew E. Larsen

Vi har fortfarande ett fåtal platser kvar till årets utbildningsgrupp Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg!

Vi förlänger sista anmälningsdatum till den 5 september 2011.

Har du några frågor, tveka inte att mejla eller slå en signal!

:)monika

 

Hösten 2011, helgen den 10–11 september, startar en ny omgång av utbildningsgruppen ”Dans och Rörelse som terapeutiskt verktyg”. Den löper över tre helger under höstterminen samt tre helger under vårterminen 2012. Som behandlare bär vi stora delar av vårt arbete ordlöst i våra kroppar, låt denna tysta kunskap bli en värdefull tillgång! Utbildningen kommer att stärka dig som behandlare och ge insikt om hur kroppens kunskap kan bli ett utmärkt redskap i behandlingsarbetet. Utbildningen vänder sig främst till personer yrkesverksamma inom hälsa, vård och omsorg med önskan om fördjupad kunskap inom icke-verbal kommunikation. Efter avslutad kurs erhålls diplom. Du behöver inga förkunskaper i dans. Utbildningen varvar teori, metod och praktik.  Sista ansökningsdatum är 15 juni 2011. Varmt välkommen med din ansökan. Läs mer under Kurser och Utbildning

Det här är min nya hemsida. Här på aktuellt-sidan kan du läsa nyheter och information om mina tjänster och utbildningar. Uppdatera gärna ditt bokmärke om du använder den tidigare sidan: dansterapi.nu. Jag har också bytt e-postadress till: info@monikathelin.se. Använd den nya e-postadressen eller formuläret på kontaktsidan när du vill kontakta mig. Vi hörs! 🙂

Om min bok Dansens Helande Kraft. Dansens användningsområde är brett och rör sig alltifrån scenisk konstform till egen upplevelse i form av danskurser och sällskapsdans. Dansen har likaså intagit en plats både inom den medicinska och psykiatriska vården. Man kan till och med ordinera dans på recept i rehabiliteringssyfte.

Då handlar det om dansterapi! En behandlingsform där grundtanken är att se en kreativ potential i det svåra, för att på så sätt kunna bryta destruktiva mönster, tina upp fastfrusna föreställningar och antaganden om vilka vi är, vad vi förmår och kan. Erfarenheten är att när det sker i samverkan och hela kroppen inbegrips kan en förändring ske.

Personen kan komma in i en rörelse som öppnar tankebanor, känslor och rörelsemönster, vilka leder till nya sätt att förhålla sig till livet. Dansen har i sig en helande verkan.

 

Mer om boken Dansens Helande Kraft

Vad händer inom oss när vi dansar? Hur kan dansen användas i terapeutiska syften? I boken Dansens helande kraft beskriver Monika Thelin sitt arbete med dansterapi. Dans är känslomässigt laddat skriver hon i inledningen, många blir lyckliga av att dansa, andra skyr det som pesten, ofta väcker den känslor.

Dansen är i grunden kommunikativ, något som är till stor hjälp i arbetet med dansterapi där relationen och mötet mellan terapeut och klient är central. Om vi inte har tillgång till ord som har en känslomässig förankring kan vi använda oss av dansen för att nå kontakt med vårt inre. Grundtanken i dansterapi är att se en kreativ potential i det svåra. Dansterapeuten använder sig av det talade språket men lika viktigt är lyssnandet till kroppsliga signaler och uttryck.

Dansens Helande Kraft riktar sig till en intresserad allmänhet och till praktiserande personer i psykoterapi och närgränsande områden. Boken omfattar både teori, metod och tre längre dansterapi-berättelser som avslutas med att personerna skriver om sina upplevelser av terapiprocessen.

Monika Thelin är utbildad danspedagog och dansterapeut från Danshögskolan i Stockholm. Efter vidareutbildning har hon varit verksam med dansterapi inom psykiatrin i Stockholms landstings regi. Hon är även legitimerad psykoterapeut, utbildad handledare och numera privatpraktiserande psykoterapeut/dansterapeut.

Ur Recension av Bo Sigrell, Psykolog och professor:

”Dansterapin har tillkommit som ett behandlingsalternativ relativt sent i psykoterapins utveckling. Det är viktigt för oss verbala terapeuter att förstå att inte alla patienter har möjlighet att med ordens hjälp gå igenom en terapeutisk process och nå fram till bättre psykisk hälsa. Många patienter och patientgrupper behöver en annan psykoterapeutisk form. Dansterapi är en sådan psykoterapeutisk metod och Monika Thelins bok är en utmärkt introduktion till dansterapi.”

Läs hela rescensionen här…

 

Beställ boken Dansens Helande Kraft

Beställ boken på Adlibris
Beställ boken på Bokus
Beställ boken från Carlssons Bokförlag

ISBN nr 978-91-7331-170-0